Lid worden

Lid worden

Iedereen die wil tennissen kan lid worden van LTV Vormer. Op dit moment is er geen wachtlijst voor zowel  senior- als juniorleden om lid te worden. Er zijn nog voldoende plaatsen vrij om direct het volledige seniorlidmaatschap te verkrijgen. Wanneer het maximum aantal leden is bereikt zal dit hier kenbaar gemaakt worden.

Juniorleden kunnen altijd direct lid worden.

Indien men wil wachten tot het volgende kalenderjaar kan dit en worden de aspirant leden op de wachtlijst geplaatst en krijgen zij half december het bericht dat zij lid kunnen worden in het nieuwe verenigingsjaar.

Contributies

De hoogte van de contributies wordt door de algemene ledenvergadering ( in de maand maart) vastgesteld. Op 1 januari 2016 bedroeg deze €117,- voor seniorleden en € 58,50 voor juniorleden. De contributie geldt voor een verenigingsjaar.

Automatische incassering

De contributies worden automatisch geïncasseerd. Bij het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap treft u een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie aan. Dit formulier hoort bij inschrijving ondertekend ingeleverd te worden. Bij inschrijving van jeugdleden moet een van de ouders of verzorgers mede-ondertekenen.

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het beëindigen van het lidmaatschap behoort voor 1 december gedaan te zijn.aanmeldingsformulier 

Inschrijven tennislessen najaar 2018

Hier inschrijven

Inschrijven clubkampioenschappen

Sponsor kliks


 
SponsorKliks, gratis sponsoren!

BuienradarKlik op het plaatje voor meer informatie.

Onze Sponsoren